Петков, А. и др. Маркетинг : в параметри, определения и примери, 2013 г.

Петрова, Р. Почвознание с основи на торенето, 2013 г.

Стоенчев, Н. Статистика, 2013 г.

Яруллина, Т. Учебник русского языка, 2013 г.