Лесотехническият университет абонира и осигури онлайн достъп до пълнотекстови бази данни "SpringerLink". Можете да ползвате пълнотекстово над 2500 списания от 1997 г. до 2017 г. включително. Електронните версии на статии от списания, публикувани преди 1997 г. се заплащат по 35 USD за статия. Базите можете да ползвате от компютърните мрежи на ЛТУ ( Централна сграда и УЛК), сграда Д в Студентски град и сградата на бул. Цариградско шосе 73. 

Лесотехническият университет осигури пробен онлайн достъп до пълнотекстовите колекции на: OxfordLife Sciences CollectionTaylor&FrancisScience & Technology Library, BioOneБазите можете да ползвате от компютърните мрежи на ЛТУ ( Централна сграда и УЛК), сграда Д в Студентски град и сградата на бул. Цариградско шосе 73. 

Списък със заглавията от колекцията на Taylor&Francis: тук

Пробен период за колекциите на Taylor&Francis, Oxford и BioOne- 04.10-04.12.2018 г.

Списък със заглавията от колекцията на Oxford:

Списък със заглавията от колекцията на BioOne: