Цени за ползване на библиотеката :

За издаване на читателска карта преподавателите, студентите, докторантите и служителите от ЛТУ заплащат еднократно 5.00 лв. за целия период на ползване на библиотеката. При изгубване на картата се издава нова срещу 5.00 лв.

Външни лица могат да ползват само читалните на библиотеката срещу дневна такса от 1.00 лв. или месечна от 2.00 лв.