Читателските картони в Лесотехническия университет са електронни. При регистрацията в библиотеката вие ще получите паролата за достъп до картона си през Интернет. Електронните картони можете на намерите тук . Вижте как.

По всяко време вие можете да направите следните справки :

1. Кои книги дължите на библиотеката.

2. Кога трябва да ги върнете.

3. История на четенето - кои книги сте заемали.

Вижте как

Услуги, които можете да ползвате :

1. Презаписване на книгите, които в момента сте заели. Правилникът на Лесотехническия университет позволява само едно презаписване. Ако вече сте презаписвали веднъж книгата, вие ще получите отказ и трябва незабавно да я върнете в библиотеката. Вижте как.

2. Заявка за запазване на книги. За да направите заявка за запазване е небходимо преди това да направите търсене в електронния каталог. Можете да запазвате всяка книга поотделно (Вижте как) или да "отделите" в потребителската си кошница няколко книги  и след това да решите кои точно са ви необходими. Вижте как.

3. Заявка за ксерокопия (сканиране) на части от книги, при условия, определени от правилника на библиотеката. За да направите заявка за ксерокопие или сканиране е небходимо преди това да направите търсене в електронния каталог. Вижте как.

Електронният читателски картон ви дава възможност и :

1. Да коментирате книги, които сте чели. Вижте как.

2. Да правите собствени виртуални списъци с книги по дадени теми. Можете да водите лични записки в списъците. Използвайте тази възможност за личен Читателски дневник. Вижте как.

3. По всяко време да видите всички ваши услуги. Вижте как.