Електронни каталози:

Електронните каталози на библиотеката са достъпни чрез Интернет. В тях ще намерите информация за всички книги, списания,  дисертации, постъпили в библиотеката след 2000-та  година. Представени са и аналитични описания на статии от периодични издания и сборници. Каталогът с дисертациите и авторефератите е изцяло електронен.

Библиотеката при Лесотехнически университет участва в консорциум НАНИКО (Национален аграрен научно-информационен комплекс). Това е обединение между Централна селскостопанска библиотека и библиотеките при Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Лесотехнически университет - София. Целта е да се улесни достъпа до аграрна научна информация в един общ каталог .

 

Търсенето в електронните каталози става по всяка дума от библиографското описание : автор/и, заглавие, година на издаване, издателства, предметни рубрики, географски понятия, думи от анотации, класификационни индекси.