За читателите в неравностойно положение е осигурен достъп до Библиотечно- информационния център посредством специална рампа, водеща до външен асансьор. На втория и третия етажи в сградата,  където се помещава Библиотечно- информационния център, са изградени специализирани санитарни помещения за хора с увреждания.