Традиционни каталози:

Книжните каталози,  които се поддържат в библиотеката са :

Предназначени са за търсене на книги, дисертациите и автоpефератите, списания и други материали, регистрирани в библиотеката преди 2000 година. Представени са и Аналитични описания на статии от периодични издания и сборници. Включват подборно статии от периодика на български, руски, английски, френски, немски език от 1997 г. до сега. Ретроспективно се обработват статии от "Научни трудове на ЛТУ".

За документи след 2000-та година се използват електронните каталози, които се попълват ежедневно с документи за минали години. Каталогът на дисертации и автореферати е изцяло електронен. Търсенето в електронните каталози се осъществява по всяка дума от библиографското описание : имена на автори, думи от заглавие, година на издаване, местоиздаване, издателство, анотации, рубрики, ключови думи, географски понятия, отрасъл на занието и други.

Виж търсене в електронните каталози