Библиотечно-информационният център на ЛТУ разполага с 45 компютъра, които могат да се ползват от всеки читател. Осигурен е достъп до :