Science Direct Freedom Collection. Колекция, включваща достъп до над 2600 пълнотекстови издания с хронологичен обхват за последните пет години. Българските научни и академични институции използват Science Direct в рамките на IP пространствата си. В базата данни са включени научни списания, продължаващи издания и материали от научни конференции от всички научни дисциплини. Електронни книги и справочници не са включени.

SciVerse Scopus е най-голямaта библиографска база данни на издателство Elsevier, която съдържа резюмета на техническа, медицинска и в областта на социалните науки литература- 18500 заглавия научни издания от 5000 издатели.

ISI Web of Knowledge е водеща изследователска платформа, съдържаща базите данни Web of Knowledge и Web of Science. Тя се използва от 20 милиона професионални потребители по целия свят за намиране, анализ и управление на научно- публикационна информация в областта на точните, социалните и хуманитарните науки и изкуства.

ProQuest Central е най-голямата пълнотекстова, мултидисциплинарна база данни, която разкрива съдържанието на повече от 11 700 периодични издания, като около 8800 от тях са достъпни в пълен текст. Заглавията са групирани в над 160 предметни рубрики, включващи бизнес и икономика, здраве и медицина, новини и световни въпроси, технологии, обществени науки и др. Базата предоставя достъп до пълното съдържание на над 550 вестника, 30 000 дисертации, почти 50 000 индустриални и фирмени профили, доклади и пр.

Engineering Village е изследователска платформа, съдържаща резюмета от издания в областта на инженерните науки с широк обхват. Базата данни предоставя мощни средства за информационно издирване, интуитивен потребителски интерфейс и първостепенни по значимост информационни източници.

Doaj (Directory of open access journals) е база данни, предоставяща пълнотекстов достъп до голям обем научни списания. Платформата е със сравнително кратка история- започва работа през 2003 г. За сметка на това вече е осигурен достъп до близо 10 000 списания от 120 държави, съдържащи почти 1 200 000 статии.