1756,  гр. София,

бул. Климент Охридски № 10

тел. +359 2  91 907,  вътр. 345

GPS координати: [N 42.65385, E 23.35875]

ltu_biblioteka@abv.bg

 


Вижте по-голяма карта

 

 

ЗА КОНТАКТ
Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон Сграда Етаж Стая
вътр. директен
Ивайло Йорданов Лесов директор i_lesov@abv.bg (+359 2) 91 907 /345   УЛК 3 309
Трендафилка Иванова Маркова библиотекар   (+359 2) 91 907 /345   УЛК 3 309
инж. Виолета Стефанова Канева библиотека   (+359 2) 91 907 /345   УЛК 3 309
Паулина Петрова Стефанова библиотекар

 

(+359 2) 91 907 /345   УЛК 3 309
Силвия Едуард Димитрова библиотекар   (+359 2) 91 907 /345   УЛК 3 309
Елена Цветанова Стефанова библиотекар   (+359 2) 91 907 /345   УЛК 3 309

 

Формуляр за обратна връзка

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
Проверка:
 =  Запишете резултата