Имате други въпроси? Моля, не се колебайте да ги зададете! Нашият екип е на ваше разположение и ще се радваме да ви бъдем полезни!

Преглед по теми
Тема: Търсене в електронните каталози
  • Всички документи, които притежава библиотеката, ли са налични в електронните каталози?
  • Какви са правилата за търсене в електронните ресурси на библиотеката?
  • Съществува ли възможност за пълнотекстово разглеждане на книги и статии в електронната база данни на библиотечния фонд?