Библиотеката към Волгоградска селскостопанска академия

Библиотека към Санкт- Петербургски държавен аграрен университет

Библиотека към Словашки селскостопански университет

Библиотека към Шведския селскостопански университет

Библиотека към Шотландски аграрен университет